ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

VARTOTOJŲ PASITIKĖJIMO E. PREKYBOS PLATFORMOMIS DIDINIMAS: BESIVYSTANČIOS RINKOS EKONOMIKOS ŠALIES YPATUMAI
Florin Văduva, Vasile Dinu, Luiela Magdalena Csorba

SANTRAUKA:  E. prekyba auga neregėtu tempu, tačiau vis dažniau kyla susirūpinimas dėl vartotojų apsaugos nuo kai kurių prekybininkų piktnaudžiavimo. Tokiame procese esminis vaidmuo tenka e. prekybos platformoms ir jų patikimumui tarp vartotojų. Pagrindinis tyrimo tikslas - įvertinti e. platformų patikimumą ir e. prekybos operacijų teisingumą remiantis Rumunijos vartotojų patirtimi, susijusia su apsipirkimu internete. Tyrimo naujumas grindžiamas siekiu nustatyti dirbtinio intelekto, teisės aktų ir ekologinės elgsenos poveikį e. prekybai atsižvelgiant į poreikį apsaugoti vartotojų interesus. Rumunijoje buvo sudarytas klausimynas, gauti 354 validūs atsakymai. Pasitelkti struktūrinių lygčių modeliai, o įrankis, kuriuo jie analizuoti, buvo programinė įranga "R-lavaan 06-12". Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad egzistuoja tam tikros baimės, susijusios su galimu DI piktnaudžiavimu e. prekyboje, taip pat, netiesiogiai, su tam tikru rumunų nepasitikėjimu DI. Rezultatai taip pat pabrėžia dirbtinio intelekto, teisės aktų ir ekologinės elgsenos svarbą užtikrinant platformų patikimumą, taip pat e. prekybos sandorių saugumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: e. prekyba; platforma; pasitikėjimas; dirbtinis intelektas; teisės aktai; ekologinė elgsena.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict