ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

VALDYMO PATIRTIES ĮTRAUKIMAS Į SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESĄ TAIKANT DINAMINĘ SVARBOS IR EFEKTYVUMO ANALIZĘ
Olimpia I. Ban, Adrian I. Ban, Elena A. Botezat, Mirabela Pop, Dorin C. Coita

SANTRAUKA:  Šio tyrimo tikslas - vystyti dinaminės svarbos ir efektyvumo analizės metodą (DIPA), kuris leidžia vadovams žaismingai tyrinėti galimybes, pagrįstas jų vadybiniu mąstymu, siekiant geriau suprasti galimą produkto ar paslaugos rodiklio vertę sprendžiant sprendimų optimizavimo problemą. Straipsnį sudaro septyni skyriai: "Įvadas", "Teorinė sprendimų priėmimo sistema", "Dabartinis svarbos ir efektyvumo analizės (IPA) metodas", "Išplėstinio IPA metodo vystymas", "Duomenų rinkinys ir dinaminės svarbos ir efektyvumo analizės (DIPA) rezultatai", "Diskusija", "Išvados ir reikšmė". Teorinis indėlis susijęs su IPA sprendimų priėmimo metodo papildymu siekiant spręsti vadybinės veiklos dinamiškumo problemą ir integruoti vadybos žinias. Remiantis vadybos žiniomis siekiama pakeisti vadybos praktikoje iškilusios sprendimo problemos būseną norint geriau prisitaikyti prie aplinkos dinamiškumo ir leisti sprendimų priėmėjams pasitenkinti galutiniu sprendimu. Praktiniu požiūriu DIPA galima drąsiai naudoti įvairiuose veiklos sektoriuose siūlant vadovams išsamius ir tikslius rezultatus, susijusius su jų siūlomu produktu ar paslauga. Be to, vadovams suteikiama vertinga sprendimų priėmimo priemonė, užtikrinanti kontekstinį lankstumą, matematinį tikslumą ir keletą strateginių rekomendacijų rinkinių.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: dinaminė IPA; sprendimų priėmimas; vadybos praktika; optimizavimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict