ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

SUVOKIAMAS ORGANIZACIJOS TINKAMUMO POVEIKIS DARBUOTOJŲ VEIKLOS REZULTATAMS: TVARAUS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO TYRIMAS
Muhammad Awais Bhatti

SANTRAUKA:  Šio tyrimo tikslas - išanalizuoti sudėtingus ryšius, egzistuojančius tarp darbuotojų darbo našumo, tvarios žmogiškųjų išteklių valdymo praktikos ir suvokiamos organizacinės atitikties unikalioje Saudo Arabijos Karalystės kalnakasybos, vandens, naftos ir dujų pramonės aplinkoje. Siekiama užpildyti svarbią mokslinių tyrimų spragą tiriant, kaip darnaus ŽVM strategijos, tokios kaip darbuotojų įgalinimas ir mokymas, sąveikauja su suvoktu tinkamumu, kurį lemia darbuotojų atsparumas ir įsitraukimas į darbą, bandant paveikti darbo našumą šiame specifiniame geografiniame ir pramoniniame kontekste. 239 nurodytų sektorių darbuotojų duomenys įvertinti pasitelkus išsamų struktūrinių lygčių modeliavimo metodą STATA-SEM. Pagrindiniai konstruktai matuojami naudojant skales, kurios buvo perimtos iš ankstesnių tyrimų. Analitinio metodo tikslas - visiškai aprėpti sudėtingus ryšius, egzistuojančius tarp suvokiamos organizacinės atitikties, tvarios žmogiškųjų išteklių valdymo praktikos ir darbuotojų darbo rezultatų. Tyrimas parodė, kad darbo našumą tiesiogiai veikia suvokiamas organizacijos tinkamumas. Be to, darbuotojų atsparumas ir įsitraukimas į darbą yra svarbūs tarpiniai veiksniai, išryškinantys, kaip šios psichologinės būsenos veikia suvokiamą tinkamumą ir veiklos rezultatus. Nustatyta, kad darbuotojų įgalinimas ir mokymas yra svarbūs moderuojant palankų suvokiamos tinkamumo įtakos darbo rezultatams poveikį. Tai rodo, kad šios iniciatyvos yra ilgalaikė žmogiškųjų išteklių valdymo taktika. Nagrinėjant šiuos ryšius unikaliame pramonės ir regioniniame kontekste, šiame darbe tobulinama empirinė literatūra. Tarpininkavimo ir moderavimo mechanizmų nustatymas gali padėti šių pramonės šakų organizacijoms nukreipti žmogiškųjų išteklių valdymo strategijas į darbuotojų rezultatų gerinimą šiame specifiniame kontekste.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: suvokiamas organizacijos tinkamumas; tvaraus žmogiškųjų išteklių valdymo praktika; darbuotojų darbo našumas; darbuotojų atsparumas; įsitraukimas į darbą.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict