ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

SOCIALINIŲ TINKLŲ SOCIALINĖS PARAMOS POVEIKIO MECHANIZMAS VARTOTOJŲ INFORMACIJOS SIEKIANČIAI ELGSENAI
Yanping Shen, Wenbing Wu, Fangyuan Cai, Lingyu Song, Yue Zhang

SANTRAUKA:  Interneto amžiuje turistų elgsenos sprendimų priėmimą itin veikia socialinių tinklų informacija. Norint paskatinti turistus priimti sprendimus labai svarbu ištirti, kaip sužadinti jų susidomėjimą pasitelkiant socialinių tinklų informaciją, ir paraginti juos ieškoti informacijos apie lankytinas vietas. Šiame tyrime socialinių tinklų paramos įtaka vartotojų informacijos paieškos elgsenai buvo tiriama taikant struktūrinių lygčių modelį ir neraiškiųjų rinkinių (angl. fuzzy-set) kokybinę lyginamąją analizę, pagrįstą socialinės informacijos apdorojimo teorija ir klausimyno duomenimis. Padarytos šios išvados: 1) socialinės paramos bruožai (informacinė parama ir emocinė parama) reikšmingai teigiamai veikia naudotojų informacijos paieškos elgseną; 2) emocinis įsipareigojimas yra tarpininkas tarp socialinės paramos ir informacijos paieškos elgsenos; 3) turizmo vietovės poveikis susilpnina teigiamą socialinės paramos įtaką emociniam įsipareigojimui; 4) emocinio įsipareigojimo derinys su informacine parama arba emocine parama yra išankstinė sąlyga, skatinanti naudotojų informacijos paieškos elgseną. Išvadose siūlomas naujas požiūris ir personalizuotas socialinių tinklų rinkodaros turizmo pramonėje metodas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: informacinė parama; emocinė parama; emocinis įsipareigojimas; turizmo poveikis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict