ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

SKAITMENINIMO IR EKONOMIKOS AUGIMO LYGINAMOJI ANALIZĖ IR ATITINKAMOS ATSAKOMOSIOS PRIEMONĖS
Liu Chao, Liu Di

SANTRAUKA:  Šiame tyrime lyginama skaitmeninimo įtaka Azijos šalių BVP augimui. Siūlomame tyrime daugiausia dėmesio skiriama IRT vaidmeniui skaitmeninėje ekonomikoje, atsižvelgiant į jų potencialą remti ekonomikos augimą ir gerinti gyvenimo kokybę Azijos valstybėse. Tyrimo rezultatai rodo, kad skaitmeninės ekonomikos plėtra ir interneto prieiga rodo reikšmingą poveikį nacionalinėms pajamoms, nors kai kurie socialiniai procesai ir kultūriniai skirtumai tarp Azijos valstybių yra reikšmingi. Atitinkamai, siekiant prognozuoti Azijos skaitmeninės ekonomikos ir kultūros ateitį, buvo atliktas Azijos valstybių tyrimas. Taip pat tyrimo rezultatai patvirtina siūlomo požiūrio svarbą analizuojant BVP vienam asmeniui pokyčius Azijoje. Be to, šiame moksliniame darbe teigiama, kad visų išsivystymo etapų ekonomikos turi skaitmenizuotis ir užsiimti MTTP, kad galėtų visapusiškai pasinaudoti technologinės pažangos teikiama ekonomine nauda. Taigi, šiame tyrime pateikiamos veiksmingos kontrolės priemonės, skirtos ekonomikos plėtrai, konkurencingumui ir gyvenimo kokybei gerinti. Be to, šis tyrimas leidžia daryti prielaidą, kad IRT veiksmingai skatina ekonomikos augimą tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse. Tačiau siekiant užtikrinti, kad teigiamą technologijų poveikį suvoktų visos suinteresuotosios šalys, reikia griežtų taisyklių.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: lyginamoji analizė; BVP; ekonomika; skaitmeninimas; ekonomikos augimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict