ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

SKAITMENIZUOTA IR TVARU? ITIN REIKŠMINGAI VEIKIANTYS KŪRIMO BŪDAI IR DAŽNIAUSIAI TAIKOMA SERTIFIKUOTŲ NAUDĄ TEIKIANČIŲ KORPORACIJŲ MVĮ PRAKTIKA IR POLITIKA IT SEKTORIUJE
Alberto Ruozzi Lópeza, Carmen Paradinas Márquezb, José Antonio Vicente Pascual

SANTRAUKA:  MVĮ ir IT įmonių poveikis tampa vis aktualesnis, tačiau duomenų apie jas turima nedaug. Viena iš priežasčių - sunku įvertinti jų dėmesį poveikio aspektams ir taikomą praktiką bei politiką taip, kad būtų lengviau juos palyginti. Siekiant tai ištirti, naudotasi duomenų baze "B Corp". Norėta nustatyti: a) kokios yra IT sektoriaus MVĮ, sertifikuotų kaip "B Corp" (sertifikuota naudą teikianti korporacija) dėmesio darbuotojams, klientams, bendruomenėms, valdymui ir aplinkai poveikio dimensijoms konfigūracijos, kurių pakanka, kad šios įmonės veiktų efektyviai; b) kokią praktiką ir politiką kiekvienoje dimensijoje dažniausiai taiko įmonės, kurioms būdingos šios konfigūracijos. Taikant neaiškios visumos kokybinę lyginamąją analizę su 198 IT sektoriaus sertifikuotų naudą teikiančių korporacijų MVĮ imtimi, nustatytos šešios konfigūracijos, kuriose dėmesys skiriamas poveikio dimensijoms ir kurios lėmė, kad šios MVĮ gavo aukštus poveikio balus. Taip pat naudotas vidutinio skirtumo t-testas siekiant nustatyti šešiolika veiklų kiekvienoje dimensijoje, kurias reikšmingiausiai taiko itin efektyviai veikiančios įmonės. Konfigūracijų ir praktikos, politikos krypčių, kurių priimta daug daugiau, heterogeniškumas atitinka gamtiniais ištekliais grindžiamą požiūrį ir suinteresuotųjų šalių teorijas. Tai rodo, kad MVĮ reikia nustatyti sinerginį poveikį, atsirandantį dėl tuo pačiu metu skiriamo dėmesio įvairioms poveikio dimensijoms taip, kad jis atitiktų jų išteklius ir galimybes, taip pat suinteresuotųjų šalių reikalavimus. Išvados papildo ankstesnius empirinius įrodymus apie tvarią MVĮ, IT įmonių ir sertifikuotų naudą teikiančių korporacijų elgseną.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: IT sektorius; sertifikuotos naudą teikiančios korporacijos; poveikio kūrimas; skaitmenizacija; tvarumas; mažos ir vidutinio dydžio įmonės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict