ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

PINIGŲ POLITIKA, GRYNŲJŲ PINIGŲ LAIKYMAS IR ĮMONIŲ INVESTICIJOS VIETNAME
Thi Thanh Nhan Do, Thi Ngoc Dung Pham, Gia Huy Tong, Tuan Kiet Nguyen

SANTRAUKA:  Pinigų politika - tai makroveiksnių, veikiančių kiekvienos šalies raidą ir strategijas, pusiausvyros koordinavimo priemonė. Vietnamo valstybės banko pinigų politika užtikrina ekonomikos stabilumą ir plėtrą. Straipsnyje nagrinėjamas nevienodas įmonės lygio (pvz., valstybinės nuosavybės) poveikis Vietnamo rinkoje keičiantis pinigų politikai. Tyrime analizuojamas pinigų politikos poveikis grynųjų pinigų turėjimui ir įmonių investicijoms. Pasitelkti 684 Vietnamo nefinansinių įmonių 2009-2021 m. duomenys. Be to, taikytas Kaplan-Zingales indeksas (Kaplan ir Zingales, 1997), pagal kurį klasifikuojama įmonių priklausomybė nuo išorinio finansavimo ir skirtingas pinigų politikos poveikis finansiškai suvaržytoms ir nesuvaržytoms įmonėms. Galiausiai, atsižvelgus į visus argumentus, kurie susiję su pinigų politikos plėtojimu ir padidėjusiu Vietnamo įmonių grynųjų pinigų kaupimu, šiame tyrime taip pat siekta atsakyti į klausimą, ar pinigų politikos plėtojimo ir padidėjusio grynųjų pinigų kaupimo sąveika veikia verslo investicijas. Anksčiau minėtos teorijos yra labai svarbios Vietnamui dėl to, kad pinigų politiką Vietnamo rinkoje griežtai reguliuoja valstybės bankas, kurio pagrindinė užduotis yra apimti visą ekonomiką, įskaitant pinigų valdymą, rinkos stabilizavimą ir ekonomikos komponentų kontrolę. Todėl nagrinėjamas pinigų politikos reguliavimo poveikis verslo operacijoms. Šis tyrimas prisideda prie ekonomikos, nes išryškina svarbiausią pinigų politikos vaidmenį kontroliuojant rinkos ekonomiką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pinigų politika; grynųjų pinigų laikymas; įmonių investicijos; valstybinės įmonės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict