ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

PAMĄSTYMAI APIE FINANSINĮ STRESĄ KRIZĖS METU. INVESTICIJŲ Į AUKSĄ, PALYGINTI SU KITU TURTU, RETROSPEKTYVINĖ ANALIZĖ
Ionela Munteanu, Oana Oprișan, Corina Aurora Marin Gheorghe, Elena Condrea, Adriana Grigorescu

SANTRAUKA:  Šia analize siekiama sumažinti investicinę įtampą, atsirandančią dėl sudėtingų sprendimų, susijusių su tinkamo investicijų portfelio, išliekančio veiksmingu ir krizės metu, paieška. Investicijų portfelio efektyvumas vertinamas lyginant aukso grąžos normą ir santykinę kainą su sidabro, bitkoinų ir akcijų tų pačių rodiklių pokyčiais. Daugiamatė regresija taikyta modeliuojant mėnesinius kainų svyravimus nuo 2014 m. sausio mėn. iki 2023 m. kovo mėn. Analizuojamo investicinio turto santykinės kainos buvo suskirstytos į segmentus, o lūžio taškas nustatytas 2020 m. vasario mėn. siekiant palengvinti lyginamąją portfelio turto stebėseną iki ir po COVID-19 ekonominės krizės pradžios. Aukso pelno grąža kinta taip: a) ji didėja, kai didėja investicijos į kitas žaliavas (sidabrą), ir b) ji turi tendenciją šiek tiek mažėti, kai didėja akcijų pelno norma. Statistiškai reikšmingo ryšio tarp aukso grąžos normos raidos ir bitkoinų grąžos normos raidos nenustatyta. Statistiškai reikšmingo ryšio tarp aukso grąžos normos raidos ir bitkoinų grąžos normos raidos nenustatyta. Krizių metu santykinė aukso kaina didėja: c) jei didėja investicijos į sidabrą ir d) jei didėja paskatos santykinei bitkoinų kainai. Straipsnio išvados rodo, kad investicijos į auksą pasižymi teigiamais ilgalaikiais rezultatais ir sumažina investicinę įtampą krizės metu, pavyzdžiui, pandemijos kontekste arba karo Ukrainoje metu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: investicinis stresas, aukso grąža, aukso santykinė kaina, struktūrinis lūžis, daugiamatė regresija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict