ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

NAUJŲ SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ SVARBA IR POVEIKIS VERSLO VEIKLOS REZULTATAMS
Roghayeh Sarlab, Reza Rostamzadeh, Houriyhe Dehghanpouri, Jonas Šaparauskas, Zenonas Turskis

SANTRAUKA:  Skaitmeninės technologijos, plačiai paplitęs jų ryšys ir galingas dirbtinis intelektas yra naujausia žmonijos socialinės ir ekonominės evoliucijos banga. Tai, kaip mes jas naudojame, keičia verslą. Net ir pagrindinės technologijos, kurios būdingos kompiuteriams, robotams ir išmaniajai įrangai, sparčiai tobulėja, tampa vis galingesnės ir paveikia verslą daug greičiau nei anksčiau. Skaitmeninės inovacijos ir pertvarka gali suteikti reikšmingą konkurencinį pranašumą. Per pastaruosius kelis dešimtmečius skaitmeninės technologijos pradėtos plačiai naudoti ir taikyti visose ekonominio gyvenimo srityse, pvz., sporto sektoriuje. Jos buvo naudingos įgyvendinant valdymo, mokymo ir treniruočių procedūras, gerinant varžybų ir rezultatų lygį. Šiame tyrime konceptualizuojamas ir tikrinamas skaitmeninių technologijų ir inovacijų poveikis sporto klubų veiklai. Pirmiausia šiuo darbu siekiama pagerinti sporto klubų veiklos rezultatus taikant skaitmenines programas pagal technologijas, apimančias blokų grandinę, dirbtinį intelektą, debesų kompiuteriją, daiktų internetą, pasitelkiant klientų elgsenos tarpininkavimo tarp skaitmeninių inovacijų ir sporto klubų veiklos rezultatų vaidmenį ir tiriant skaitmeninių inovacijų moderavimo vaidmenį. Pirminiai duomenys surinkti atliekant apklausą, kuri buvo pateikta Teherano sporto grupių nariams. Iš viso tyrime dalyvavo 357 respondentai. Duomenys analizuojami taikant dalinį mažiausių kvadratų metodą (angl. partial least squares). Rezultatai rodo, kad vartotojų veiksmai yra labai svarbūs tarpininkaujant teigiamam ryšiui tarp skaitmeninių programėlių efektyvumo ir sporto klubų. Taip pat nustatytas teigiamas ir reikšmingas skaitmeninių programėlių poveikis vartotojų elgsenai. Be to, skaitmeninės inovacijos teigiamai moderuoja vartotojų elgsenos ir sporto klubų veiklos efektyvumo sąveikos poveikį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: skaitmeninės programos; klientų elgsena; skaitmeninės inovacijos; veiklos rezultatai; sporto klubai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict