ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

MĄSTYSENOS KEITIMAS ĮMONĖS VIDUJE: EMPIRINIS SĄMONINGO VARTOJIMO IR PADIRBINĖJIMO TYRIMAS
Juan Antonio Marquez Garcia, Ana M. Gomez-Olmedo, Jose Manuel Lopez-Agullo Perez-Caballero

SANTRAUKA:  Straipsniu siekiama geriau suprasti organizacijų viduje vykstančius pirkimo sprendimų priėmimo procesus bandant ištirti perspektyvų, tačiau nepastebėtą požiūrį į sąmoningo požiūrio vaidmenį padirbinėjant. Dėl šios priežasties nagrinėjama nauja sąmoningo vartojimo koncepcija pasiūlytame modelyje. Atlikus išsamią literatūros, kurioje aptariamas sąmoningas vartojimas ir ketinimai pirkti padirbtus daiktus, apžvalgą, platformoje "Amazon Mechanical Turk" gauti 474 atsakymai. Duomenys analizuoti pasitelkus programinę įrangą SPSS ir struktūrinių lygčių modeliavimą (SEM). Empiriniai rezultatai rodo, kad sąmoningo vartojimo pasitelkimas netiesiogiai veikia žmonių ketinimus pirkti padirbtus produktus, o tam įtakos turi vartotojų požiūris į padirbinėjimą. Tačiau tiesioginis ryšys tokiam ketinimui reikšmingos įtakos neturi. Šie rezultatai atskleidžia, kad poveikis pasireiškia tik tada, kai kryptingai skatinamas sąmoningas požiūris. Tyrimas suteikia įžvalgų įmonėms kurti strategijas, skatinančias didinti sąmoningumą dėl neigiamo poveikio ir šalutinio ketinimo pirkti klastotes poveikio, kurios taptų jų organizacinės kultūros dalimi. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad poveikis susijęs su požiūrio įtakos tarpininkavimu, vidutinės ir ilgalaikės trukmės perspektyvoje reikėtų tikėtis poveikio žmonių elgsenai. Įvedus sąmoningo vartojimo išankstinį veiksnį, siūlomas visapusiškesnis požiūris į ketinimų pirkti padirbtus daiktus ribojimą. Šis komponentas yra naujas, ankstesnėje literatūroje nenagrinėtas požiūris.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: padirbinėjimas; sąmoningas vartojimas; organizacijos kultūra; prekės ženklo strategijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict