ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

KULTŪRA, INSTITUCIJOS IR SKAITMENINĖ REVOLIUCIJA: MUZIEJŲ SVARBA SKAITMENINĖJE EKOSISTEMOJE
Andres Gomez, Ruth Fernandez-Hernandez, Cristina Marin-Palacios

SANTRAUKA:  Straipsnyje apibrėžiama skaitmeninės transformacijos svarba modernioms kultūrinėms institucijoms, ypač muziejams. Straipsnyje pristatoma nauja priemonė, vadinama muziejų skaitmeninės raidos indeksu (angl. Museums Digital Development Index, IDDI), kuris taikomas muziejų skaitmeninei brandai tikrinti ir įvertinti. Tyrimas atliktas analizuojant interneto srautą ir taikant pagrindinių komponenčių faktorių analizę. Straipsnyje pabrėžiama, kad tradiciniai muziejų reitingai neatsižvelgia į skaitmeninės transformacijos lygį, todėl IDDI modelis yra labai svarbus. Šis modelis sujungia pagrindinius kintamuosius su kultūros sektoriui būdingais kintamaisiais, todėl pateikia išsamesnį muziejaus skaitmeninio dalyvavimo vertinimą. Tyrime daroma išvada, kad kultūros institucijos, ypač muziejai, turi prisitaikyti ir vystytis skaitmeniniame amžiuje. IDDI modelis yra praktinė sistema, kuria muziejai gali naudotis vertindami ir tobulindami savo skaitmenines strategijas, užtikrindami jų aktualumą ir prieinamumą sparčiai besikeičiančioje skaitmeninėje ekosistemoje. Šis tyrimas labai svarbus politinių sprendimų priėmėjams, muziejų administratoriams ir kultūros sektoriaus strategams, kurie gali pasinaudoti įžvalgomis ir įrankiais, kad galėtų veiksmingai orientuotis skaitmeninėje revoliucijoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: skaitmenizacija; institucijos; muziejai; skaitmeninės raidos indeksas; skaitmeninė rinkodara.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict