ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

KLIMATO KAITA, REGIONINIO BENDROJO BIUDŽETO IŠLAIDOS IR PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ POPULIACIJOS TANKIS
Siyuan Du, Feng Zhao, Lianqiu Wang, Jirui Yang

SANTRAUKA:  Pagyvenusių žmonių populiacijos tankiui būdinga ne tik ilgesnė gyvenimo trukmė, bet ir gyventojų judumas. Abu veiksnius veikia klimatas. Siekiant išanalizuoti, kaip klimato kaita paveikia pagyvenusių žmonių aglomeraciją, buvo ištirtas klimato kaitos poveikis pagyvenusių žmonių aglomeracijai. Be to, remiantis "stūmimo-traukimo" teorija ir pagyvenusių žmonių migracijos teorija, atliktas slenkstinis testas (angl. Threshold test) ir išnagrinėtas tarpinis poveikis pasitelkus 2007-2019 m. Kinijos provincijų lygmens panelinius duomenis. Rezultatai rodo, kad visi trys klimato rodikliai - temperatūra, krituliai ir saulėtų valandų skaičius - reikšmingai veikia pagyvenusių žmonių aglomeraciją, kadangi padidėjusi temperatūra skatina pagyvenusių žmonių aglomeraciją, o krituliai ir saulėtų valandų skaičius ją lėtina. Šį reiškinį lemia klimato kaitos poveikis bendrosioms regioninių finansų biudžeto išlaidoms ir pagyvenusių žmonių aglomeracijai regione. Taip pat egzistuoja vienas slenkstis temperatūros ir saulėtų valandų poveikio pagyvenusių gyventojų populiacijos tankiui, o kritulių poveikio slenkstinis testas nėra reikšmingas. Šio tyrimo išvados padeda papildyti ir patobulinti pagyvenusių žmonių aglomeracijos teoriją ir pateikti rekomendacijas vyriausybei, įmonėms ir asmenims dėl konkrečių atsakomųjų priemonių.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: klimato kaita; pagyvenusių žmonių aglomeracija; regioninio biudžeto išlaidos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict