ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

KAIP VADOVŲ ORIENTACIJA Į REGULIAVIMĄ VEIKIA JŲ NORĄ DALYTIS INFORMACIJA APIE TIEKIMO GRANDINĖS RIZIKĄ
Mingxing Xu, Jilin Zhang

SANTRAUKA:  Dėl dažnų tiekimo grandinės sutrikimų tiekėjų ir vartotojų įmonės turėtų aktyviai dalytis rizikos informacija ir taip padidinti tiekimo grandinės atsparumą. Taigi, itin aktualu gerai suprasti tiekimo grandinės partnerių norą dalytis rizikos informacija. Literatūroje nagrinėtas įvairių organizacijos lygmens veiksnių, tokių kaip įmonės kultūra, įsipareigojimas ir pasitikėjimas, poveikis dalijimuisi rizikos informacija tarp tiekimo grandinės partnerių. Tačiau individualių lygmens veiksnių, tokių kaip vertybės, asmenybės ir motyvacija, įtakos vadovų norui dalytis informacija tyrimai vis dar nepakankami. Šiuo tyrimu siekiama ištirti svarbų, tačiau menkai išnagrinėtą vadovų savybių aspektą, dėmesį reguliavimui ir jo poveikį vadovų norui dalytis tiekimo grandinės rizikos informacija. Remiantis 392 apklausos atsakymais ir 238 elgsenos eksperimento duomenų rezultatais, empiriškai ištirtas vadovų dėmesio reguliavimui ir noro dalytis informacija apie tiekimo grandinės riziką ryšys, taip pat suvoktas informacijos dalijimosi rizika tarpininko vaidmuo ir santykių su tiekimo grandine kokybės moderatoriaus vaidmuo. Rezultatai rodo, kad: 1) palyginti su į prevenciją orientuotais vadovais, į skatinimą orientuoti vadovai rodo didesnį norą dalytis tiekimo grandinės rizikos informacija; 2) suvokiama dalijimosi informacija rizika tarpininkauja reguliavimo orientacijos poveikiui norui dalytis tiekimo grandinės rizikos informacija; 3)  tiekimo grandinės rizikos informacija teigiamai moderuoja reguliavimo orientacijos poveikį norui dalytis tiekimo grandinės rizikos informacija ir suvokiamai dalijimosi informacija rizikai. Gautos išvados praktiškai reikšmingos tiekimo grandinių pagrindinėms įmonėms, kurios ieško būdų kaip padidinti dalijimąsi rizikos informacija tarp aukštesnės ir žemesnės grandies partnerių.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: dalijimasis informacija apie tiekimo grandinės riziką; dėmesio reguliavimui teorija; tiekimo grandinės santykių kokybė; suvokiama dalijimosi informacija rizika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict