ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

INTEGRUOTA ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PRAKTIKA IR DARBUOTOJŲ KŪRYBIŠKUMAS: SOCIALINIO KAPITALO, ŽMOGIŠKOJO KAPITALO IR ĮTRAUKIOSIOS LYDERYSTĖS VAIDMUO
Zheng Li, Baohua Wang, Zhengyi Shan, Junda Zhu

SANTRAUKA:  Nuolat keičiantis rinkos aplinkai dėl konkurencinio spaudimo, su kuriuo susiduria organizacijos, keliami aukštesni reikalavimai įmonių inovacijoms. Bendros organizacijos inovacijos yra neatsiejamos nuo individualių darbuotojų inovacijų. Veiksmingas darbuotojų inovacijų lygio gerinimas tapo svarbia tema. Siekiant nuodugniai ištirti integruotos žmogiškųjų išteklių praktikos įtakos darbuotojų inovacijoms mechanizmą, remiantis išteklių išsaugojimo teorija, pasitelkus daugiapakopius 340 darbuotojų duomenis, surinktus klausimynais 2022 m. nuo kovo iki liepos mėn., daugiapakopę regresiją ir "Bootstrap" metodą, aptartas integruotos žmogiškųjų išteklių praktikos poveikis darbuotojų kūrybiškumui, socialinio kapitalo ir žmogiškojo kapitalo tarpinis vaidmuo integruotos žmogiškųjų išteklių praktikos ir darbuotojų kūrybiškumo sąsajoje, taip pat ištirta ribinė įtraukiosios lyderystės sąlyga. Rezultatai rodo, kad: 1) integruota žmogiškųjų išteklių praktika reikšmingai teigiamai veikia darbuotojų kūrybiškumą; 2) socialinis kapitalas ir žmogiškasis kapitalas tarpininkauja integruotos žmogiškųjų išteklių praktikos ir darbuotojų kūrybiškumo ryšiui; 3) įtraukioji lyderystė moderuoja tiesioginį integruotos žmogiškųjų išteklių praktikos poveikį socialiniam kapitalui ir žmogiškajam kapitalui; 4) įtraukioji lyderystė moderuoja netiesioginį integruotos žmogiškųjų išteklių praktikos poveikį darbuotojų kūrybiškumui per socialinį kapitalą ir žmogiškąjį kapitalą. Išvados suteikia teorinį pagrindą ir sprendimų priėmimo orientyrą vadovams, siekiantiems didinti darbuotojų kūrybiškumą ir ugdyti vadovavimo stilių.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: integruota žmogiškųjų išteklių praktika; darbuotojų kūrybiškumas; įtraukioji lyderystė; socialinis kapitalas; žmogiškasis kapitalas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict