ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

Į BIRŽOS PREKYBOS SĄRAŠUS ĮTRAUKTŲ RUMUNIJOS BENDROVIŲ FINANSINIAI SUNKUMAI SISTEMINIŲ ĮVYKIŲ SĄLYGOMIS: PROGNOZAVIMO MODELIŲ ANALIZĖ IR JŲ TIKSLUMAS
Nicolae Bobițan, Diana Dumitrescu

SANTRAUKA:  Šiame straipsnyje atliekama išsami Bukarešto vertybinių popierių biržoje (BVB) kotiruojamų ne finansų bendrovių finansinių sunkumų analizė, daugiausia dėmesio skiriant sisteminių įvykių poveikiui per pastaruosius penkerius metus. Tyrime derinami kiekybiniai ir kokybiniai metodai taikant diskriminantinę analizę ir logistinę regresiją. Šiais metodais siekiama įvertinti tradicinių bankroto prognozavimo modelių tikslumą taikant Altmano Z-modelį. Duomenų aibės, kurią sudaro Rumunijos ne finansų bendrovių, įtrauktų į biržos sąrašus, analizė atskleidžia finansinių sunkumų dinamiką nurodytu laikotarpiu. Pagrindinis tikslas - įvertinti tradicinių bankroto prognozavimo modelių veiksmingumą fiksuojant ankstesnius finansinių sunkumų atvejus, kuriuos sukėlė sisteminiai įvykiai. Tyrimo rezultatai atskleidė vertingų įžvalgų dėl nustatytų bankroto modelių naudojimo finansiniams sunkumams numatyti tikslumo. Pabrėžtinas didesnis prognozavimo modelių, sukurtų taikant logistinę regresiją, tikslumas nustatant ir sprendžiant finansinius sunkumus. Šis tyrimas padeda geriau suprasti finansinių sunkumų prognozavimą, kai gaunama aktuali informacija strateginiams sprendimams priimti sisteminių įvykių atsiradimo kontekste. Be to, tyrime rekomenduojama vystyti politiką, kuria būtų siekiama sušvelninti Rumunijos viešai kotiruojamų bendrovių finansinius sunkumus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansiniai sunkumai; prognozavimo modeliai; logistinė regresija; diskriminantinė analizė; kotiruojamos Rumunijos įmonės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict