ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

E. VALŽDŽIA IR TVARUS VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS: SKAITMENINĖ SĄVEIKA SU VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS ES REGIONUOSE
Ladislav Suhanyi, Stefan Gavura, Alzbeta Suhanyiova

SANTRAUKA:  E. valdžios vaidmuo pastaraisiais metais reikšmingai augo, ir dėl COVID-19 pandemijos, ir dėl sumažėjusių asmeninio bendravimo ir migracijos galimybių. Tai lemia esminius viešojo administravimo veikimo, ekologiškumo ir tvarumo pokyčius. Tyrime pabrėžiama skaitmeninio bendravimo su valdžios institucijomis NUTS 2 regiono lygmeniu Europos Sąjungoje, kaip e. valdžios rodiklio, reikšmė ir svarba. Tiriama, ar skaitmeninio bendravimo su valdžios institucijomis lygiui gali turėti įtakos plačiajuosčio interneto prieiga, išsilavinimo lygis, vidutinis gyventojų amžius ir namų ūkių pajamos vienam gyventojui. Antrinių duomenų šaltinis - duomenų bazė "Eurostat". Taikytas ir bandytas daugialypės regresijos modelis. Siūlomo modelio tinkamumas buvo patikrintas taikant ANOVA metodą. Reikšminga įtaka atskleista trims iš tirtų kintamųjų, t. y. išsilavinimo lygiui, gyventojų amžiaus medianai ir namų ūkių pajamų lygiui regione. Apibendrinant išvadas ir pasiūlymus pritartina aukštojo išsilavinimo lygio didinimui, pagyvenusių žmonių mokymui ir paramai jiems, taip pat gyventojų, gaunančių didesnes pajamas, gyvenamosios vietos palaikymui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: e. valdžia; tvarus viešasis administravimas; skaitmeninis bendravimas, išsilavinimas; amžius; namų ūkių pajamos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict