ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

ELEKTRONINIAI SKAITMENINĖS VALIUTOS MOKĖJIMAI KINIJOJE: EKONOMINĖS CHARAKTERISTIKOS, REGULIAVIMO PROBLEMOS IR TEISINIO VALDYMO KELIAS
Yang Lei, Xiao Haiping, Shang Boyan

SANTRAUKA:  Elektroniniai skaitmeninės valiutos mokėjimai (DC/EP) yra oficialus Kinijos skaitmeninės valiutos projektas. Šiuo metu jis jau pasiekė nedidelio masto bandomosios veiklos etapą. Kūrimo proceso metu DC/EP sukūrė paveldėjimo ryšį su virtualia valiuta, privačia skaitmenine valiuta ir elektroninėmis mokėjimo sistemomis. Jų teisinės charakteristikos yra nuoseklios. Sistemos techninė architektūra užtikrina, kad jos galimybės neapsiribotų vien teisėtomis mokėjimo priemonėmis, bet apimtų ir sutartis, sandorius bei informaciją apie tapatybę. Dabartinė piniginių nusikaltimų sistema kaip nauja teisinės mokėjimo priemonės forma gali nespėti prisitaikyti prie pokyčių, kuriuos lemia besikeičiantis teisinis kontekstas. Pirma, jos teisinio statuso pasikeitimas tiesiogiai lemia teisinių interesų, kuriems daro poveikį nusikalstamas pažeidimas, apimties išplėtimą. Antra, atsinaujina sudėtinės piniginių nusikaltimų dalys. Trečia, silpnėja baudžiamosios teisės nusikaltimų prevencijos funkcija. Ketvirta, sunku atskirti gretutinius nusikaltimus. Baudžiamosios teisės aiškinimo metodas nepadėjo tinkamai išspręsti šių problemų. Todėl turėtų būti svarstoma galimybė įtraukti formuluotę "skaitmeninės valiutos valdymo tvarkos sutrikdymo nusikaltimas".

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: DC/EP; reguliavimo problemos; teisinio valdymo kelias.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict