ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

DĖMESYS BANKŲ SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS REZULTATŲ NUSTATYMUI TECHNOLOGIJŲ AMŽIUJE TAIKANT DAUGIAKRITERINĘ METODOLOGIJĄ
Fatih Ecer, Elcin Güneş, Edmundas Kazimieras Zavadskas

SANTRAUKA:  Tyrimu siekta atskleisti veiksnius, kurie yra reikšmingi bankų skaitmeninės transformacijos procese, ir įvertinti bankų skaitmeninės transformacijos rezultatus. Nagrinėjama vienuolika veiksnių ir analizuojama dvylika bankų, kurie pagal aktyvių bankų dydį Turkijoje yra pirmoje vietoje. Veiksnių prioritetų nustatymas atliekamas SWARA metodu, bankų veiklos rezultatai išskiriami taikant WASPAS metodą. Išanalizavus literatūrą, nuodugniai gvildenama skaitmeninės transformacijos tema, tačiau iki šiol nebuvo įgyvendintas veiklos efektyvumo vertinimas. Išvadose teigiama, kad svarbiausi skaitmeninės transformacijos veiklos efektyvumo veiksniai yra atitinkamai greitas reagavimas į klientų poreikius, socialinės žiniasklaidos galia ir įtraukimas į naujas rinkas. Be to, tai geriausius skaitmeninės transformacijos rezultatus pasiekę bankai "Isbank" ir "Garanti BBVA". Detaliau pabrėžiami vadybiniai ir politiniai padariniai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: skaitmeninė transformacija; skaitmeninės transformacijos vertinimas; bankų veiklos rezultatai; skaitmeninė technologija; MCDM.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict