ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

DAUGIASLUOKSNĖS SĄVEIKOS POVEIKIS IR REGIONINĖS AUKŠTOS KOKYBĖS VYSTYMOSI KINIJOJE VEIKIMO MECHANIZMAS
Yuyan Shen, Kaicheng Liao

SANTRAUKA:  Aukštos kokybės vystymasis yra pagrindinė nacionalinė vystymosi strategija, pagal kurią nustatomas išsamus regioninio ekonominio vystymosi vertinimo standartas. Siekiant aptarti aukštos kokybės pasaulinės regioninės ekonomikos vystymosi pusiausvyrą ir tvarumą, šiame tyrime buvo gilinamasi į aukštos kokybės vystymosi vidinę struktūrą ir veikimo mechanizmą pasitelkus sistemos dinamikos teoriją ir sąveikų derinimo teoriją. Siekiant sudaryti aukštos kokybės vystymosi vertinimo indeksų sistemą, iš 2007-2021 m. ekonominių duomenų indeksų buvo atrinkti 78 pagrindiniai indeksai. Vidinis daugiasluoksnės aukštos kokybės regioninio vystymosi Kinijoje sąveikos poveikis buvo ištirtas remiantis sąveikų derinimo principu. Be to, aukštos kokybės vystymosi sistemos vidinių struktūrų dinaminiai ryšiai buvo tikrinami taikant panelinės vektorinės autoregresijos (PVAR) modelį. Rezultatai rodo, kad: 1) aukštos kokybės vystymosi sistemų vidinių sąveikų derinimo lygis įvairiuose Kinijos regionuose iš esmės nuolat didėja ir fiksuojami žymūs regioniniai skirtumai. Rytų regione sąveikos derinimo lygis yra gerokai aukštesnis nei kituose regionuose, be to, intervalų skirtumas rodo didėjimo tendenciją; 2) aukštos kokybės vystymosi sistemos vidinis sąveikų derinimo lygis rytiniame regione yra tarp "ties netinkamo prisitaikymo riba" ir "pirminio derinimo", o kituose regionuose - tarp "vidutiniškai netinkamo prisitaikymo" ir "ties netinkamo prisitaikymo riba"; 3) daugiasluoksnės sąveikos ir derinimo poveikis aukštos kokybės vystymosi sistemoje turi akivaizdžių regioninių skirtumų, o erdvinis našumas rodo laipsniškai mažėjantį vystymosi dėsnį iš rytų į vakarus. Tai vertingas tyrimo apie aukštos kokybės pasaulinės regioninės ekonomikos kraštovaizdžio dinamikos ypatumus papildymas, suteikiantis vertingų įžvalgų, padedančių įvairioms tautoms ir regionams pasiekti ekonominio augimo pusiausvyrą. Jame pateikiamos gairės, kaip siekti tvaraus aukštos kokybės vystymosi pasaulinės ekonomikos kraštovaizdyje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: aukštos kokybės vystymasis; regioninis vystymasis; rinkos paslauga; socialinis valdymas; sąveikų derinimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict