ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

AR ŽALIEJI FONDAI PRISIDEDA PRIE ĮMONIŲ APLINKOSAUGOS VEIKSMINGUMO? EMPIRINIAI ĮRODYMAI IŠ KINIJOS
Lin Chen, Jalila Binti Johari, Ridzwana Mohd Said

SANTRAUKA:  Žalieji fondai, kurie yra verslo pertvarkos skatinimo pagrindas, palaipsniui tapo akademinio dėmesio ir diskusijų objektu, tačiau esamoje literatūroje nepateikiama sistemingų teorinių įžvalgų apie tai, ar žalieji fondai gali skatinti įmonių aplinkosaugos veiksmingumą. Siekiant ištirti žaliųjų fondų ir įmonių aplinkosaugos veiklos rezultatų ryšį, remiantis akcininkų aktyvumo teorija ir ištekliais pagrįsta teorija, naudojantis Kinijos įmonių, kurių akcijos kotiruojamos Šanchajaus ir Šendženo biržose nuo 2012 iki 2021 m., paneliniais duomenimis ir taikant dviejų pakopų sisteminį apibendrintą momentų metodą (SYS-GMM), išanalizuotas žaliųjų fondų akcijų paketų ir žaliųjų fondų charakteristikų poveikis įmonių aplinkosaugos veiklos rezultatams, taip pat išnagrinėtas įmonių reputacijos poveikis žaliųjų fondų ir aplinkosaugos veiklos rezultatų ryšiui. Rezultatai rodo, kad žaliųjų fondų akcijų santykis arba kintamumas yra reikšmingai ir teigiamai susijęs su įmonių aplinkosaugos veikla. Žaliųjų fondų charakteristikomis pagrįsta perspektyva rodo, kad žaliųjų fondų skaičius, dydis ir amžius tarp biržinių bendrovių akcininkų teigiamai veikia įmonių aplinkosaugos veiklos rezultatus. Be to, įmonių reputacija reikšmingai švelnina žaliųjų fondų ir įmonės aplinkosaugos rezultatų ryšį. Šio tyrimo išvados ne tik praturtina literatūrą institucinių investuotojų srityje žaliųjų fondų požiūriu, bet ir suteikia esminių įžvalgų apie tai, kaip kapitalo rinkos gali sustiprinti realiosios ekonomikos poveikį aplinkai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žalieji fondai; fondų akcijų paketai; fondų charakteristikos; įmonės reputacija; aplinkosaugos rezultatai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict