ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

ŽIEDINĖS EKONOMIKOS VERSLO MODELIŲ TOBULINIMAS: ŽIEDINĖS MADOS SISTEMOS KŪRIMAS
Mihaela Herciu, Claudia Ogrean, Diana Mihaiu, Radu Șerban, Kamer Ainur Aivaz, Mihai Țichindelean

SANTRAUKA:. . Šiuolaikinių įmonių vadovai vis labiau suvokia, kad būtina permąstyti ir (arba) pertvarkyti savo verslo modelius siekiant tinkamai spręsti žiedinės ekonomikos iššūkius. Žiedinė ekonomika gali paskatinti ir paremti naujų, novatoriškų verslo modelių kūrimą, kuriuose aplinka, bendruomenė ar visuomenė laikomos ne mažiau svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis nei klasikinės. Straipsnio tikslas - išanalizuoti esamą žiedinės ekonomikos koncepcinę sistemą apeliuojant į ReSOLVE, 9R sistemų ir žiedinio verslo modelio ypatybes, siekiant sukurti žiedinės mados sistemą, pagrįstą replikavimo logika. Mados pramonės aplinkos žiediškumo lygiui matuoti naudotas "Refinitiv Thomson Reuters" sukurtas ESG vertinimo ramstis. Gauti rezultatai leidžia nustatyti penkis žiedinės mados transformacijos proceso etapus ir atskleisti kai kurias verslo strategijas, skirtas žiedinei madai. Rezultatai taip pat rodo, kad triptiko tiekėjas-gamintojas-vartotojas sinergija yra labai svarbi ciklo uždarymui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žiedinė ekonomika; žiediniai verslo modeliai; žiedinė mada; ESG; aplinkosaugos ramstis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict