ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

VEIKSMINGO VIEŠŲJŲ IŠTEKLIŲ, SKIRTŲ SMURTUI DĖL LYTIES PANAIKINTI, VALDYMO REGIONINĖ ANALIZĖ
Pilar Guaita-Fernández, José María Martín Martín, Samuel Ribeiro Navarrete, Rosa Puertas

SANTRAUKA:. . Visuomenė turi naudotis savo teisėmis ir reikalauti, kad valdžios institucijos suteiktų priemones, kurios leistų kalbėti apie smurtą dėl lyties ir jis taptų visuotinės kovos objektu. Visuose socialiniuose ir ekonominiuose sluoksniuose plačiai paplitęs judėjimas už lyčių lygybę kaip būdas užtikrinti moterų saugumą. Tačiau dar daug reikia nuveikti, kad būtų galima skelbti pergalę. Šio tyrimo tikslas - atlikti nacionalinės politikos įgyvendinimo įvairiuose Ispanijos regionuose 2013-2022 m. analizę. Siekiant kiekybiškai įvertinti įvairių regioninių valdžios institucijų įgyvendintos praktikos sėkmės laipsnį, taip pat pažangą, padarytą produktyvumo požiūriu, pasitelkiama duomenų apvalkalo analizė ir Malmkvisto indeksas. Be to, šiame straipsnyje nurodomas veiksmų kelias, kuriuo einant būtų galima pasiekti norimų patobulinimų ir išplėsti nukentėjusiųjų apsaugą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: smurtas dėl lyties; viešoji politika; veiksmingumas; Malmkvisto indeksas; valdymas

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict