ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

VARTOJIMO PASKOLŲ KREDITO RIZIKOS MAKROEKONOMINIAI VEIKSNIAI: LIETUVOS ATVEJIS
Greta Keliuotytė-Staniulėnienė, Rasa Kanapickienė, Deimantė Vasiliauskaitė, Renatas Špicas

SANTRAUKA:. . Makroekonominiai veiksniai atlieka svarbų vaidmenį nustatant banko paskolų portfelio kokybę ir gali turėti reikšmingai paveikti banko kredito rizikos lygį. Be to, skirtingų rūšių paskolų kredito rizikos lygis skiriasi, pavyzdžiui, vartojimo paskolų kredito rizikos lygis yra aukštesnis negu kitų paskolų. Tačiau atliktuose tyrimuose trūksta sisteminio požiūrio į kredito rizikos veiksnius, ypač analizuojant vartojimo paskolų kredito rizikos makroekonominius veiksnius. Todėl šio tyrimo tikslas - įvertinti vartojimo paskolų kredito rizikos makroekonominius veiksnius Lietuvos bankų sistemoje. Šiame tyrime nustatyta, kad makroekonominės sąlygos neigiamai susijusios su vartojimo paskolų neveiksniomis paskolomis. Ekonomikos augimo, akcijų rinkos, užsienio valiutų rinkos ir institucinės aplinkos veiksniai taip pat turi riziką mažinantį poveikį. O kredito rinkos ir obligacijų rinkos veiksniai turi riziką didinantį poveikį vartojimo paskolų kredito rizikai. Šio tyrimo rezultatai gali padėti finansų institucijoms veiksmingiau valdyti kredito riziką. Jie gali būti naudingi vyriausybei ir centriniam bankui įgyvendinant fiskalinę ir pinigų politiką. Be to, tyrimas gali padėti užpildyti egzistuojančias spragas mokslinėje literatūroje, kurios susijusios su makroekonominių veiksnių ir vartojimo paskolų kredito rizikos analize Lietuvoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kredito rizika; vartojimo paskolos; neveiksnios paskolos; makroekonominiai veiksniai, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict