ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

SVEIKATINGUMO TURIZMO HAINANE VARTOTOJŲ ELGSENOS KETINIMŲ TYRIMAS
Kaixin Wangzhou, Lei Qiu, Julie Jie Wen, Felicity Picken

SANTRAUKA:. . XXI amžiuje sveikatingumo turizmas tapo populiaria turizmo veiklos tendencija, skirta žmonių sveikatinimo ir laisvalaikio poreikiams patenkinti. Sveikatingumo turizmas turi didelį rinkos potencialą ir perspektyvią ateitį Kinijoje. Šiuo tyrimu siekiama išanalizuoti sveikatingumo turistų vartotojų elgseną ir išnagrinėti veiksnius, veikiančius jų ketinimus naudotis sveikatingumo turizmo paslaugomis Hainane. Tyrimo duomenims įvertinti taikomi skirtingi duomenų analizės metodai. Visų pirma, AMOS 17.0 programinė įranga naudojama visam duomenų rinkiniui koduoti ir nustatyti. Rezultatai parodė, kad suvokta elgesio kontrolė (PBC), subjektyvi norma (SN), turistinės paskirties vietos suvokimas (PER), praeities elgesys (PB) ir gyvenimo būdas sietinas su sveikatinimu (LIFE) yra reikšmingai susiję su sveikatingumo turizmo vartotojų elgsenos ketinimais. Nustatyta, kad PER yra reikšmingas tarpinis kintamasis sveikatingumo turizmo kelionės ketinimo (INT) formavimo mechanizme (β = 0,064, P = 0,003). Be to, buvo ištirtas LIFE kaip moderatoriaus poveikis ir patikrintas ETPB modelio ryšiuose tarp SN, PBC ir INT. O regresijos koeficientas (β = 0,152, P < 0,001) parodė, kad tiesioginis LIFE poveikis INT yra statistiškai reikšmingas. Tyrimo išvados prisideda prie sveikatingumo turizmo tyrimų srities. Šiame tyrime ne tik nagrinėjami žmonių laisvalaikio ir gerovės poreikiai sparčiai besivystančioje ekonomikoje, jie reprezentuoja sveikatingumo turizmo sampratą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: planinio elgesio teorija; sveikatingumo turizmas; sveikatingumo gyvensena; vartotojų elgsena; turistinės vietos suvokimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict