ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

STUDENTIŠKŲ RINKODAROS AGENTŪROS PASLAUGŲ POVEIKIS MAŽŲJŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ IR MIKROĮMONIŲ PASITENKINIMUI IR VERSLO VEIKLAI
Rodney Graeme Duffett, Dylan Henry Cromhout, Tudor Edu

SANTRAUKA:. . Klestinčios mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) ir labai mažos įmonės (ME) yra būtinos norint skatinti ekonomiką ir didinti užimtumą besivystančiose ekonomikose. Tačiau MVĮ ir vidutinės įmonės paprastai neturi reikiamų rinkodaros žinių ir įgūdžių, kad galėtų plėtoti tvarų verslą ekonomikos nuosmukio sąlygomis. Studentų valdomos rinkodaros agentūros (SRMA) gali padėti MVĮ ir ME klientams teikti tyrimų ir rinkodaros paslaugas. Tyrimo objektas - MVĮ ir ME pasitenkinimo šia rinkodaros pagalba poveikis verslo veiklos rezultatams. Kliento verslo vietoje buvo pritaikytas klausimynas ir užpildytos 107 anketos, kurios statistiškai išanalizuotos taikant tiesinę regresiją ir dispersijos analizę. Tyrimas patvirtino teigiamą SVV ir ME klientų pasitenkinimą ir teigiamą poveikį verslo veiklos veiksniams (verslo žinomumui, konkurenciniam pranašumui, pajamoms, klientų lojalumui, naujiems klientams ir verslo efektyvumui) dėl SRMA tyrimų ir rinkodaros paslaugų. Reikšmingas teorinis papildymas buvo įtrauktas į lūkesčių ir nepatvirtinimo modelį, WIL iniciatyvų (SRMA) ir MVĮ bei MVĮ verslo veiklos veiksnių kontekste.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslo veiklos veiksniai; mikroįmonės (ME); lūkesčių ir nepatvirtinimo modelis; mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ); pasitenkinimas; studentų valdomos rinkodaros agentūros (SRMA).

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict