ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

SKAITMENINĖ BANKININKYSTĖ KAIP TARPININKAS TARP BANKŲ SOCIALINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS. ĮRODYMAI IŠ RUMUNIJOS
Georgiana-Loredana Frecea (Schipor), Diane Paula Corina Vancea, Liliana Nicodim, Raluca Andreea Trandafir, Costin Octavian Sorici

SANTRAUKA:. . Rumunijos bankų sistemos atsparumą COVID-19 trikdžiams sustiprino bankų gebėjimas panaudoti skaitmenines technologijas ir pertvarkyti savo įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) praktiką. Pagrindinis šio straipsnio tikslas - apibūdinti klientų požiūrį į skaitmeninės bankininkystės panaudojimą Rumunijoje atsižvelgiant į jos tarpininkavimo vaidmenį tarp banko socialinių ir finansinių rezultatų. Metodologinis požiūris yra dvejopas: pirmiausia tiriama naujausia bankų taikoma oficialios atskaitomybės praktika. Vėliau, pasitelkus kokybines focus grupes, buvo sukurtas Kodų teorijos modelis, būdingas priešpandeminiam laikui. Paskutinis skyrius skirtas pagrindinių, skaitmeninės bankininkystės diegimą skatinančių, veiksnių Rumunijos bankų sektoriuje pandemijos metu analizei. Rezultatai parodė teigiamą ryšį tarp skaitmeninės bankininkystės naudojimo pandemijos metu ir naudojimo paprastumo, ĮSA atskleidimo ir COVID-19 pandemijos metu. Empiriniai įrodymai pabrėžia riziką apleisti pažeidžiamą klientų dalį, kurios skaitmeniniai įgūdžiai menkesni. Į pelną orientuotas požiūris į įmonių socialinę atsakomybę sustiprėjo, palyginti su laikotarpiu iki pandemijos, dėl bankų pastangų didinti vartotojų palankumą skaitmeninės bankininkystės paslaugoms pandemijos metu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bankininkystė; klientai; skaitmeninė bankininkystė; įmonių socialinė atsakomybė; Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict