ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

RINKODAROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAKISTANO AUKŠTOJO MOKSLO KONTEKSTE TYRIMAS
Sheema Haider, Rizwan Raheem Ahmed

SANTRAUKA:. . Šio tyrimo tikslas - ištirti elementus, lemiančius rinkodaros strategijos taikymo sėkmę aukštojo mokslo sąlygomis Pakistane. Tyrimo dizainas ir metodologija: 458 atsakymai buvo surinkti iš privačių Karačio aukštųjų mokyklų dėstytojų naudojant netikimybės patogumo atrankos metodą ir penkių balų Likerto skalės klausimyną. PLS-SEM buvo naudojamas duomenų analizei taikant Smart-PLS v4 metodus. Išvados: rezultatai parodė, kad vaidmenų atlikimas teigiamai veikia įgyvendinimo sėkmę. Taip pat strategijos įsipareigojimas itin teigiamai veikia vaidmens atlikimą ir įgyvendinimo sėkmę. O vaidmens įsipareigojimas turi teigiamą reikšmę vaidmens atlikimui ir teigiamą nereikšmingą poveikį įgyvendinimo sėkmei. Be to, vizijos tinkamumas ir vaidmens reikšmė daro teigiamą, bet nereikšmingą poveikį strategijos įsipareigojimui. Galiausiai, įsitraukimas itin stipriai veikia strategijos įsipareigojimą, o įgalinimas reikšmingai teigiamai veikia vaidmens įsipareigojimą. Pasekmės: tyrimo rezultatai siūlo tinkamą rinkodaros taktiką politikos formuotojams ir vyriausybei, pvz., geresniam vyriausybės rinkodaros planui turi būti apgalvotai naudojami komunikacijos kanalai, susiję su aukštojo mokslo įstaigomis ir studentais. Pažymėtina, kad jų klientams sukurta komunikacijos medžiaga visada turi būti aukščiausio lygio ir turėtų būti patraukli.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rinkodaros strategija; aukštosios mokyklos; aukštasis mokslas Pakistane; PLS-SEM; Smart-PLS v4.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict