ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

PRAMONĖS POLITIKA IR INOVACIJŲ FINANSAVIMAS VIETOS PLĖTRAI: HSINCHU MOKSLO PARKO TAIVANE ĮŽVALGOS
Andrea Gatto, Vincenzo Rusciano

SANTRAUKA:. . Taivano technologijų pramoniniai klasteriai tapo gerąja naujovių pramonės erdvinės aglomeracijos praktika. Vienas iš puikių įrodymų - Hsinchu mokslo parkas (HSP), pirmasis Taivane įkurtas mokslo parkas. Šiame darbe aptariama HSP atvejo analizė, kuria siekiama atgaivinti politinės ekonomikos diskursą, susijusį su Taivano pramonės politika aukštųjų technologijų sektoriuje ir su inovacijų finansavimu. Siekiant šio tikslo buvo surengtas apsilankymas parke ir susitikimai su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis. Pirminiai duomenys buvo derinami su antrinių šaltinių apžvalga siekiant analizuojamą praktiką įtraukti į Rytų Azijos vystymosi modelius. Šiame kontekste pabrėžiami pasirinkti dalykai: valstybės vaidmuo, pagrindinė vystymosi politinė ekonomika, ekonomikos istorija ir empirinis diskursas. Parkas atlieka ilgalaikį vaidmenį ekonomikos augimo ir vietos pramonės palengvinimo srityje, skatina mokslinius tyrimus ir naujoves, taip pat socialinį ir ekonominį vystymąsi.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vietinė plėtra; inovacijų finansavimas; pramonės politika; plėtros teorija; plėtros politika; politinė ekonomija; ekonomikos istorija; Hsinchu mokslo parkas; Taivanas

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict