ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

MOKYMOSI ŽAIDYBINIMAS IR JO POVEIKIS JAUNŲ INVESTUOTOJŲ FINANSŲ VALDYMO ELGSENAI
Bilal Khalid, Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

SANTRAUKA:. . Tiriant mokymosi žaidybinimo (angl. gamification) ir finansų valdymo sąsajas tarp jaunų investuotojų Tailande, tyrime daugiausia dėmesio skirta žaidybinimo poveikio finansų valdymo veiksniams: finansų planavimo veiklai, finansiniam savarankiškumui, finansiniam raštingumui, finansiniam požiūriui ir finansinei kultūrai - silpninančiam poveikiui šių investuotojų finansų valdymo elgsenai. Konkretus tyrimo tikslas buvo ištirti ir suprasti žaidybinimo poveikį jaunų investuotojų, kurių amžius svyruoja nuo 18 iki 40 metų, finansų valdymo elgsenai ir sprendimų priėmimo procesams. Taikytas kiekybinio tyrimo planas naudojant pirminius duomenis, surinktus iš 332 jaunų investuotojų Tailande. Svarbiausi rezultatai parodė, kad finansinis požiūris, finansinė kultūra, finansinio planavimo veikla ir finansinis raštingumas teigiamai ir reikšmingai veikia jaunų investuotojų Tailande finansų valdymo elgseną.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mokymosi žaidybinimas; finansų valdymas; jaunieji investuotojai; moderuojantis poveikis; finansų valdymo elgsena; Tailandas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict