ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

30 METŲ GRUZIJOS EKONOMINĖS TRANSFORMACIJOS PATIRTIS FORMUOJANT NAUJĄ SOCIALINĘ IR EKONOMINĘ SISTEMĄ
David Kbiladze, Rimantas Dapkus, Shorena Metreveli, Tamar Kbiladze

SANTRAUKA:. . Remdamiesi teoriniu ir empiriniu požiūriu, autoriai siekia įvertinti ekonomikos transformaciją. Tyrime nagrinėjama 30 metų posovietinės Gruzijos (dab. Sakartvelo) ekonomikos transformacijos patirtis atsižvelgiant į komplikacijas, kilusias perėjus nuo planinės ekonomikos prie rinkos ekonomikos. Tyrime nagrinėjami prieš posovietinių šalių socialines ir ekonomines transformacijas egzistavę iššūkiai, jų priežastys, Gruzijoje vykdytos reformos, skirtos jiems pašalinti, ir jų rezultatai. Straipsnyje pateikiamos Gruzijos makroekonominių rodiklių koreliacinės ir regresinės analizės išvados, pagrįstos empiriniais duomenimis. Tyrimo tikslas - išnagrinėti 30 metų posovietinio laikotarpio Gruzijos ekonomikos transformacijos patirtį tiek atsižvelgiant į pradinį transformacijos etapą, tiek į trijų dešimčių metų laikotarpį. Gautos išvados gali būti naudingos viešosios politikos formuotojams įgyvendinant vyriausybės priemones. Jos gali būti pagrindas atskirų vyriausybių vadovybės pokyčiams, lemiantiems spartesnį ekonomikos vystymąsi.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonominė nepriklausomybė; ekonominė transformacija; ekonominės reformos; ekonominis augimas; tvarus vystymasis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict