ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

KIBERNETINIO SAUGUMO VERTINIMO STRUKTŪRA FINANSŲ SEKTORIAUS ĮMONĖSE
Julija Gavėnaitė-Sirvydienė, Algita Miečinskienė

SANTRAUKA:. . Kibernetinės atakos versle pastaraisiais metais tampa vis dažnesnės ir sudėtingesnės. Finansų sektoriaus įmonės dėl savo specifinės veiklos ir duomenų yra vienas didžiausių kibernetinių atakų taikinių. Kibernetinė rizika gali reikšmingai paveikti įmonės finansinius rezultatus ir rodiklius, padaryti žalos įmonės reputacijai, naudojamoms sistemoms ar duomenų bazėms, galiausiai gali lemti verslo pertrūkimą ar turimų klientų praradimą. Dėl šių priežasčių, siekiant sklandaus ir tvaraus verslo vystymo, būtina užtikrinti verslo aplinkos kibernetinį saugumą. Siekiant sukurti veiksmingą kibernetinės rizikos valdymo strategiją itin svarbu identifikuoti esminius kibernetinio saugumo veiksnius ir kriterijus. Šio mokslinio tyrimo rezultatai leidžia identifikuoti esmines kibernetinio saugumo šakas ir pagrindinius kriterijus, į kuriuos finansų institucijos turėtų investuoti savo finansinius ir žmogiškuosius resursus siekdamos sukurti saugią verslo aplinką ir užtikrinti tęstinumą. Taip pat šio tyrimo rezultatai gali prisidėti prie kibernetinio saugumo sąmoningumo didinimo, kibernetinės rizikos valdymo plėtros.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kibernetinis saugumas; kibernetinės atakos; bankai ir finansų sektorius; kibernetinio saugumo struktūra; kibernetinės rizikos valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict