ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

KAS GAUNA DAUGIAUSIA NAUDOS IŠ NEOFICIALAUS UŽIMTUMO? DUOMENYS IŠ KINIJOS
Kangyin Lu, Si Chen, Liwen Jia

SANTRAUKA:. . Šiame straipsnyje, remiantis Kinijos bendrojo socialinio tyrimo (CGSS) 2013-2017 m. duomenimis, nagrinėjamas neoficialaus darbo pasirinkimo poveikis valandiniam darbo užmokesčiui ir galimi jo mechanizmai. OLS ir 2SLS rezultatai rodo, kad oficialus užimtumas turi valandinio darbo užmokesčio pranašumą prieš neoficialų užimtumą. O su oficialiu užimtumu susijusi valandinio darbo užmokesčio priemoka didėja su amžiumi, ją dar labiau didina formalus išsilavinimas. Ribiniai gydymo efektai patvirtina požiūrį apie heterogenišką neoficialią darbo rinką, kurioje tie darbuotojai, kurie labiausiai linkę rinktis neoficialų darbą, taip pat gauna daugiausiai naudos iš neoficialaus darbo. Be to, tiek pervargimas, tiek skaitmeninis raštingumas gali būti svarbūs suprantant dviejų lygių neoficialumą Kinijos darbo rinkoje. Galiausiai, su politika susijęs gydymas atskleidžia, kad 2 % padidėjęs neoficialus užimtumas beveik dvigubai padidintų valandinio darbo užmokesčio atotrūkį ir dar labiau pablogintų neoficialių darbuotojų ekonominę padėtį. Atlikta analizė ragina atitinkamas tarnybas formuoti įtraukią, palankią ir lanksčią užimtumo politiką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: neoficialus užimtumas; oficialus užimtumas; valandinis darbo užmokestis; ribinis gydymo poveikis; su politika susijęs gydymo poveikis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict