ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

KAIP BANKŲ KREDITO SĄLYGOS VEIKIA ĮMONIŲ GALIMYBES GAUTI KREDITĄ EUROPOJE? EMPIRINIS TYRIMAS INSTITUCIJŲ POŽIŪRIU
Iveta Vozňáková, Mehmet Civelek, Roman Hlawiczka

SANTRAUKA:. . Įmonės nukenčia dėl to, kad negali gauti banko kredito, ypač šalyse, kuriose ekonominės, teisinės ir politinės institucijos yra silpnos. Atsižvelgiant į tai suformuluotas šio straipsnio tikslas - išsiaiškinti, ar kreditavimo sąlygų poveikis įmonių galimybėms gauti kreditą skiriasi atsižvelgiant į šalis, kuriose jos yra įsikūrusios. Dvinarės logistinės regresijos analizės rezultatai patvirtino tarptautinius kreditavimo sąlygų skirtumus, nulemiančius įmonių galimybes gauti bankų kreditus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bankų finansavimas; galimybė gauti kreditą; institucinis požiūris; vyriausybių finansavimo metodai; bankų kreditavimo sąlygos; Europos įmonės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict