ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

ĮMONIŲ SKAITMENINĖ TRANSFORMACIJA IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS KOKYBĖ: EMPIRINIS KINIJOS LISTINGUOJAMŲ ĮMONIŲ TYRIMAS
Xiaosong Zheng, Xuxin Jin, Mykhailo Yastrubskyy

SANTRAUKA:. . Esamuose tyrimuose įmonių skaitmeninės transformacijos ir finansinės atskaitomybės kokybės (FRQ) ryšys nėra gerai ištirtas ir nėra nuoseklių tyrimų rezultatų. Šiame tyrime nagrinėjamas įmonių skaitmeninės transformacijos ir FRQ ryšys Kinijos kontekste. Naudoti 2011-2021 m. Kinijos A akcijomis kotiruojamų įmonių duomenys, skaitmeninės transformacijos indeksas kaip skaitmeninės transformacijos laipsnio rodiklis ir nepaskirstytojo pelno valdymo lygis kaip FRQ rodiklis. Galiausiai, remiantis išvadomis, pateikiamos valdymo rekomendacijos ir politikos pasiūlymai bendrovėms ir vyriausybėms kaip pagerinti FRQ.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: skaitmeninė transformacija; finansinės atskaitomybės kokybė; vidaus kontrolė; įmonės; Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict