ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

GYVENTOJŲ SENĖJIMO POVEIKIS ANGLIES DIOKSIDO EMISIJOMS: GAMYBOS IR VARTOJIMO KELIAS
Yao Zeng, Dongsheng Zhang

SANTRAUKA:. . Gyventojų senėjimas ir klimato kaita dėl anglies dvideginio yra pagrindiniai pasauliniai rūpesčiai, su kuriais šiuo metu susiduria pasaulis. Šis socialinis ir aplinkos ryšys tapo svarbus tiek išsivysčiusioms, tiek besivystančioms visuomenėms, kurios siekia tvarios ekologinės aplinkos. Siekiant išsiaiškinti ryšį tarp gyventojų senėjimo ir išmetamo anglies dioksido, buvo sukurtas išplėstinis STIRPAT modelis kaip vidinis loginis atskaitos taškas 2000-2019 m., pagrįstas ekonominiais gyventojų ypatumais. Remiantis Kinijos tarpprovincinės grupės duomenimis kaip tyrimo pavyzdžiais, empiriškai patikrintas gyventojų senėjimo poveikis anglies dvideginio išmetimui. Rezultatai rodo, kad gyventojų senėjimas žymiai sumažina anglies dvideginio išmetimą, netiesiogiai veikia anglies išmetimo gamybą ir vartojimą. Taip pat yra regioninių skirtumų, susijusių su gyventojų senėjimo poveikiu anglies dvideginio išmetimui, gyventojų senėjimas žymiai sumažina anglies emisiją trijuose pagrindiniuose Kinijos regionuose, ypač šalies vakariniame regione. Rytiniuose ir centriniuose regionuose anglies dvideginio išmetimas slopinamas gamybos ir vartojimo kelyje, emisija sumažėja tik vakarų regione. Šiame tyrime pateikiamos politikos pasekmės po įvairiais būdais anglies dvideginio išmetimo mažinimo, ypač Kinijoje, kurioje sparčiai sensta visuomenė.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: gyventojų senėjimas; gamybos kelias; vartojimo kelias; anglies dvideginio emisija

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict