ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

FINANSINĖ ATSKIRTIS IŠ FINANSINIO RAŠTINGUMO PERSPEKTYVOS XXI A. SKAITMENINIAME PASAULYJE REMIANTIS VENGRIJOS PAVYZDŽIU
Ágnes Csiszárik-Kocsir, Csaba Lentner

SANTRAUKA:. . Audringi XXI amžiaus pokyčiai paveikė visas mūsų gyvenimo sritis. Skaitmeninė revoliucija, kurią paskatino ketvirtoji pramonės revoliucija, sukūrė naujas platformas ekonomikos dalyviams dirbti, socialiai bendrauti ir administruoti. Tačiau pasirengimas skaitmeninimui ir klestėjimas skaitmeninėje erdvėje nėra pagrindinis įgūdis visuose sektoriuose, be to, esama didelių skirtumų tarp kartų. Visa tai prisideda prie kitos svarbios XXI a. problemos, kuri vadinama finansine atskirtimi. Galimybės naudotis skaitmenine erdve labai skiriasi įvairiose šalyse, šalių regionuose ir kartose. Šio straipsnio tikslas - išnagrinėti finansinės atskirties reiškinį ir dėl jo kylančias problemas atveriant kelią galimiems sprendimo būdams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinė atskirtis; skaitmeninimas; finansinis raštingumas; Vengrija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict