ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

ATVIROS POLITIKOS POVEIKIS LAISVOS PREKYBOS ZONŲ TALENTŲ KONKURENCINGUMUI: KINIJOS PREKYBOS ZONŲ ĮRODYMAI
Wei Wang, Huai Chen

SANTRAUKA:. . Žinių technologijos yra pagrindinis endogeninio ekonomikos augimo variklis. Talentai kaip svarbūs žinių ir technologijų realizuotojai yra svarbiausi kokybiškam ekonomikos augimui. Ankstesnėse studijose daugiausia dėmesio buvo skiriama endogeniniams talentų konkurencingumo veiksniams, tačiau apie atvėrimo politikos kaip išorinio veiksnio poveikį talentų konkurencingumui buvo kalbama retai. Kaip regionų talentų konkurencingumą veikia atidarymo politika? Ar atidarymo politika gali sustiprinti laisvosios prekybos zonų talentų konkurencingumą? Šiuo tyrimu siekiama atsakyti į šiuos klausimus ir išsiaiškinti mechanizmą, lemiantį atvėrimo politikos poveikį talentų konkurencingumui. Remiantis aštuonių Kinijos provincijų ir savivaldybių, turinčių laisvosios prekybos zonas, statistiniais duomenimis nuo 2000 iki 2019 m., atvėrimo politikos poveikis regionų talentų konkurencingumui buvo nustatytas naudojant OLS, laipsnišką regresiją ir subalansuotų skydinių duomenų modelius. Rezultatai rodo, kad atidarymo politika reikšmingai teigiamai susijusi su talentų konkurencingumu. Tolesnė laipsniška regresinė analizė taip pat atskleidžia skirtingus antrojo lygio atvėrimo politikos rodiklius, kurie labiausiai veikia visapusį talentų konkurencingumo vertinimą ir rodo akivaizdžius regioninius, erdvinius ir laiko skirtumus. Išsamus atidarymo laipsnio įvertinimas teigiamai koreliuoja su daugiau nei 90 % šių antrojo lygio rodiklių įvairiose provincijose ir miestuose, tačiau kai kurie šių rodiklių labiau teigiamai veikia talentų konkurencingumą. Atvėrimo politikos poveikis talentų konkurencingumui daugiausia priklauso nuo ekonomikos išsivystymo, pramonės struktūros, žmogiškojo kapitalo masto ir struktūros. Todėl siekiant užtikrinti nuolatinius pokyčius plėtros etape reikėtų taikyti skirtingas strategijas, pvz., ekonomikos plėtrą, nuolat didinamas investicijas į regiono žmogiškąjį kapitalą, taip pat kokybiškos plėtros, pagrįstos naujovėmis, įgyvendinimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: talentų konkurencingumas; atsivėrimo politika; laisvosios prekybos zona; entropijos svorio metodas; panelinių duomenų modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict