ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

AR TECHNOLOGIJŲ PRIĖMIMAS, ŽINIŲ IR STRESO VALDYMAS VEIKIA VERSLO VEIKLĄ KINIJOJE: ORGANIZACIJOS PARAMOS VAIDMENS MODERAVIMAS
Yun Qian Zhang, Muhammad Sadiq, Feng Sheng Chien

SANTRAUKA:. . Verslo veiklos rezultatai nukentėjo nuo prastėjančios situacijos dėl darbuotojų technologijų ir žinių trūkumo, todėl šis aspektas reikalauja tyrėjų dėmesio. Tyrime nagrinėjama technologijų pritaikymo, žinių ir streso valdymo poveikis Kinijos elektromobilių pramonės verslo rezultatams. Taip pat tiriamas mažėjantis organizacinės paramos (OS) poveikis technologijų diegimui, žinių ir streso valdymui, taip pat Kinijos elektromobilių pramonės verslo rezultatams. Tyrėjai patvirtino apklausos klausimynus, kad surinktų duomenis iš Kinijos elektromobilių pramonės darbuotojų. Tyrėjai taip pat priėmė PLS-SEM, kad patikrintų ryšį tarp tiriamųjų konstruktų. Rezultatai parodė, kad technologijų pritaikymas, žinios ir streso valdymas teigiamai susijęs su Kinijos elektromobilių pramonės verslo rezultatais. Rezultatai taip pat atskleidė, kad Kinijos elektrinių transporto priemonių pramonės OS žymiai sumažina technologijų pritaikymą, žinių ir streso valdymą bei verslo rezultatus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: technologijų pritaikymas; žinių valdymas; streso valdymas; verslo efektyvumas; organizacinė pagalba.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict