ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

AR KVS GALI PADIDINTI LOGISTIKOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ KONKURENCINGUMĄ EKONOMINĖS RECESIJOS METU?
Libor Šimek, Pavel Bachmann, Jaroslav Koutský

SANTRAUKA:. . Kokybės vadybos sistema (KVS) yra esminė kiekvienos sėkmingos įmonės dalis, nes ji užtikrina, kad kiekvieną kartą vykdant procesą būtų naudojama ir nuosekliai taikoma ta pati informacija, įgūdžiai ir kontrolė. Straipsnyje atsakoma į klausimą, ar logistikos paslaugų teikėjai (LSP) gali pagerinti savo konkurencinę padėtį diegdami KVS, ypač esant sustiprėjusiam konkurenciniam spaudimui, kurį sukėlė ekonominė krizė. Straipsnyje iškelta hipotezė, kad dėl 2008-2009 m. ekonomikos krizės padaugėjo įmonių, kurioms reikėjo, kad jų LSP įdiegtų KVS. Tyrimo imtį sudaro 261 įmonės, kuriose dirba daugiau nei 50 darbuotojų, jos įsikūrusios Čekijoje. Išvados parodė, kad klientų pageidavimai QMS programai ilguoju laikotarpiu nuolat didėja po krizės. Remiantis praėjusiu laikotarpiu gauti faktai aptariami atsižvelgiant į ekonominį nuosmukį po COVID-19 ir paverčiami įgyvendinamomis rekomendacijomis formuojant kokybės valdymo politiką. Išvados turi svarbių pasekmių logistikos paslaugų teikėjų verslo praktikai, suteikia išsamesnių įžvalgų apie LSP atrankos procesą. Straipsnyje taip pat atsižvelgiama į tyrimų trūkumus, sietinus su suaktyvėjusios konkurencijos poveikiu KVS.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: užsakomosios paslaugos; kokybės vadybos sistema; konkurencijos stiprinimas; tiekėjų atranka; COVID-19.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict