ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2004
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2004
  • © Latvijos universitetas, 2002-2004
Straipsnis
Socialinio kapitalo teorija ir Lenkijos smulkių ir vidutinių įmonių internacionalizacija
David Pollard, Maria Jemicz

SANTRAUKA. Lenkijos smulkių ir vidutinių įmonių internacionalizacijos procesas ir jo tempas labai priklausys nuo šios šalies įsiliejimo į bendrą Europos Sąjungos ekonominę rinką. Lenkijos ir kitų pereinamųjų ekonomikų smulkių ir vidutinių įmonių internacionalizacija šiame straipsnyje vertinama iš socialinio kapitalo racionalaus prado pozicijų.

Visų pirma, įvertinama smulkių ir vidutinių įmonių vaidmuo Centrinės ir Rytų Europos pereinamosiose ekonomikose, vėliau pateikiama išsami įvairių požiūrių į smulkių ir vidutinių įmonių internacionalizaciją apžvalga bei einamosios mokslinės literatūros analizė.

Straipsnyje diskutuojami vidiniai ir išoriniai užsienio rinkos įėjimo atvejai ir barjerai bei Lenkijos smulkių ir vidutinių įmonių realios problemos, kurios atsiranda nacionalinėms įmonėms siekiant įsitrauki į tarptautinį verslą. Vienas iš svarbių internacionalizacijos procesų – tai verslo tinklų kūrimas, kuris tampa svariu egzaminu, taikant socialinio kapitalo teorijos pagrindus smulkių ir vidutinių įmonių internacionalizacijos procesuose. Autoriai tvirtina, jog socialinio kapitalo teorija gali būti sėkmingai taikoma mūsų žinių apie smulkių ir vidutinių įmonių internacionalizacijos procesus plėtrai. Straipsnio pabaigoje pateikiamos tolimesnių tyrimų gairės.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: smulkios ir vidutinės įmonės, internacionalizacija, Lenkija, socialinio kapitalo teorija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict