ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2004
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2004
  • © Latvijos universitetas, 2002-2004
Straipsnis
Inovacijų tendencijos Lenkijos įmonėse: keletas pastebėjimų Lenkijos pereinamojoje ekonomikoje
Wojciech Popławski

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjamos naujoviškos Lenkijos kompanijų dydžio ir įsikūrimo vietos tendencijos. Kita aptariama problema yra Lenkijos verslininkų viltys ir galimos grėsmės, su kuriomis gali būti susidurta, Lenkijai įstojus į ES. Remiantis tyrimo rezultatais, galima teigti, kad Lenkijos kompanijos bando konkuruoti naujų produktų ir naujų technologijų taikymo srityje. Tai leidžia sumažinti kaštus. Teigtina tai, kad didžiausią įtaką inovacijų procesui daro šie veiksniai: kapitalas ir kaštai, teisinė sistema, skaidrios politikos nebuvimas šalyje.

Be to, Lenkijos verslininkai žino, kad įstojimas į ES gali paskatinti jų veiklą, tačiau tai taip pat suvokiama ir kaip galima grėsmė. Tyrimo metu buvo ištirta 280 skirtingo dydžio Lenkijos kompanijų. Pagrindinis tyrimo instrumentas buvo kompanijų savininkų arba aukščiausiojo lygio vadovų pildoma anketa. Anketinė apklausa buvo užbaigta interviu atrinktose kompanijose. Firmos buvo tiriamos dviejuose Lenkijos regionuose: Kujawsko-Pomorskie ir Warminsko-Mazurskie. Straipsnio tikslai yra:

  1. ištirti Lenkijos firmų inovacijų veiksnius,
  2. pripažinti inovacijas kaip konkurencingumo instrumentą,
  3. pabandyti atsakyti į klausimą, ar inovacijos priklauso nuo firmų dydžio,
  4. nustatyti Lenkijos verslininkų lūkesčius ir grėsmes dėl įstojimo į ES.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pereinamais ekonomikos laikotarpis, inovacijos, konkurencingumas, įmonės dydis, viltys ir grėsmės, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict