ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2004
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2004
  • © Latvijos universitetas, 2002-2004
Straipsnis
Konkuravimas maisto technologijose: tvarių vartojimo būdų transformacija ir etika
Dainora Grundey, Remigijus Čiegis, Vladas Gronskas, Dalia Štreimikienė

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojami ekonominiai, socialiniai, instituciniai, ekologiniai ir etiniai biotechnologijų naudojimo maisto gamyboje ir žemės ūkio kultūrų auginime aspektai. Vartojimo tendencijos lyg ir tampa tuo smagračiu, kuris inicijuoja spartesnį vartojimo prekių augimą, siekiant masto ekonomikos, augančių vartotojų poreikių bei tiekėjų ir gamintojų konkurencinių pranašumų.

Straipsnyje, pasitelkiant įvairių užsienio ir Lietuvos autorių atliktais moksliniais darbais ir studijomis, realiais faktais bei skaičiais, pasiremiant atvejo analize, išsiaiškinti naujieji vartojimo būdai, jų tendencijos, perspektyvos ir jų įtaka verslo raidai genetiškai modifikuotų maisto produktų rinkoje. Ypač realiai keliamas tvaraus vartojimo klausimas, tiesiogiai susijęs su išsenkamų ir neišsenkamų žemės išteklių dilema.

Etiniai-moraliai visuomenės svertai turėtų vaidinti svarbų vaidmenį ekonominio augimo, ekologinio našumo bei technologinių eksperimentų prizmėje, neaukojant pažangiausių genetikos atradimų žmonių (vartotojų) sveikatos vardan. Nenuosaikus biotechnologijų taikymas maisto pramonėje gali sukelti skausmingų pasekmių net tik darniai plėtrai ir tvariam vartojimui, bet ir palikti genetiškai modifikuotų kultūrų pėdsaką žmonijos kartose, kas ir kelia technologijų taikymo maisto pramonėje etiškumo problemą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: biotechnologijos, vartojimas, transformacija, etika, konkurencingumas, ekologinis našumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict