ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2004
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2004
  • © Latvijos universitetas, 2002-2004
Straipsnis
Aplinkosaugos vadybos vystymas Ukrainos miškų pramonės įmonėse
Aleksandr Rodionov

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojamos dabartinės ekologinės sąlygos Ukrainoje, ypač Lugansko regione. Daugybė rodiklių atspindi gamtos užterštumą. Yra pagrindžiama miškų apsaugos būtinybė bei pateikiami tam tikri miškų pramonės poveikio ekologijai veiksniai. Trumpai apibūdinamos Ukrainos miškų pramonės veiklos sąlygos. Viešai pradėjus reikšti gamtos apsaugos veiklos požiūrius ir metodus, iškilo naujo požiūrio į aplinkosaugos vadybą įmonėje būtinybė. Buvo pasiūlyta ir ištirta:

  • šiandieninės miškų pramonės veiklos sąlygos ir šiandieninei padėčiai įtakos turėjusios aplinkybės;
  • nusakytas miškų pramonės šakos poveikis ekologijai bei pagrįsta aplinkosaugos vadybos organizavimo šios šakos įmonėje būtinybė;
  • autoriaus pateiktas aplinkosaugos vadybos organizavimo priemonių bei jų taikymo Ukrainos miškų pramonės šakos įmonėse aprašymas.

Pateiktoje medžiagoje suformuluotos ir pasiūlytos aplinkosaugos vadybos priemonės Ukrainos miškų pramonės įmonių aplinkosaugos vadybai vystyti. Pagrindinis vadybos tikslas yra miškų pramonės įmonės išskirtinumo išryškinimas aplinkai bei žmonių sveikatai, ekonominiam efektyvumui, ekologiškai pavojingų avarijų, užterštumo prevencija bei kiti tolydaus aplinkos vystymosi tikslai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: miškų pramonė, ekologinė situacija, aplinkosaugos vadybos priemonės, Ukraina.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict