ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2004
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2004
  • © Latvijos universitetas, 2002-2004
Straipsnis
Rinkos konkurencijos vystymasis Lenkijos draudimo paslaugų rinkos pavyzdžiu
Tomasz Bernat

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjami Lenkijos draudimo rinkoje vykstantys konkurencijos pokyčiai, stengiamasi apibūdinti minėtiems pokyčiams įtaką darančius veiksnius bei suformuluoti išvadas apie Lenkijos draudimo rinkos ateitį:

  • rinkos konkurencingumo po sistemos pasikeitimo analizę,
  • ateities pokyčių apibūdinimą bei juos lemiančių veiksnių analizę,
  • atkreipiamas dėmesys į potencialios rinkos vystymąsi.

Remiantis autoriaus atliktu rinkos tyrimu ir rinkos analize yra įrodyta, kad nepaisant daugelio pokyčių Lenkijos draudimo rinka išlaikė monopolistinę struktūrą. Taip pat nurodoma, kad egzistuoja įvairus konkurencinių veiksnių spektras, pvz., rinkos reguliavimo problema, konkrečios verslo srities investicinis patrauklumas bei būtinas investuojamojo kapitalo lygis, gamybinio lygio efekto panaudojimas, priėjimas prie paskirstymo kanalų, produkto skirtingumo kategorija. Pabaigoje padaromos išvados dėl tolimesnės rinkos veiklos. Rinkos konkurencingumo laipsnis didės, nes bus skatinamas šių dviejų reiškinių: globalizacijos proceso ir Lenkijos integracijos į ES.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: draudimo paslaugų rinka, konkurencija, prekių/paslaugų kokybė, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict