ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2004
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2004
  • © Latvijos universitetas, 2002-2004
Straipsnis
Kroatijos ekonomikos konkurencingumas
Maja Biljan-August

SANTRAUKA. Konkurencingumas gali būti apibūdintas kaip sugebėjimas pasiekti sėkmę rinkoje. Tai lemia didelį ekonomikos produktyvumą bei visų gyventojų gyvenimo lygio gerėjimą. Remiantis Pasaulinio ekonomikos forumo 2003 metų duomenimis, kai buvo palyginta daugiau kaip 100 pasaulio šalių konkurencinės galimybės, Kroatija užima 53-ąją vietą pagal konkurencingumo augimą ir 62-ąją vietą pagal verslo konkurencingumą.

Dėl karo veiksmų ir pereinamojo proceso Kroatijos ekonomikos vystymasis buvo sulėtėjęs. Nepaisant Kroatijos siekio pastaraisiais metais priartėti prie Europos ir pasaulinės integracijos (pasirašytas stabilumo ir susivienijimo susitarimas — SAA bei daugiau nei 30 laisvos prekybos susitarimų), užsienio prekybos sąlygos ir tendencijos neteikia daug vilčių. Jei palyginsime Kroatiją su ES ir pereinamąjį statusą turinčiomis šalimis kandidatėmis, jos konkurencingumas yra žemas. Kroatijos produktai prarado savo dalį ES rinkoje. Analizės rezultatai rodo, kad daugumos Kroatijos gamintojų konkurencinis pranašumas yra tik gaminant žvejybos, tabako ir naftos perdirbimo produktus. Tačiau to tikrai nepakanka. Kroatija, siekdama neatsilikti nuo šalių kandidačių, turėtų tobulėti ir kituose sektoriuose. Eksporto problemų sprendimas turi būti prioritetinis. Kroatija, siekdama sukurti rinkoje konkurencingus produktus, turi tobulinti inovacines technologijas, smulkų ir vidutinį verslą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Kroatija, pereinamoji ekonomika, eksportas, konkurencingumas, atskleistas lyginamasis pranašumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict