ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2004
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2004
  • © Latvijos universitetas, 2002-2004
Straipsnis
Kintantis mokymosi ir mokymo vaidmuo Lenkijos įmonėse
Aldona Andrzejczak

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje analizuojamos pagrindinės mokymo organizacijų tendencijos bei trumpai aptariami požiūrio į personalo mokymą Lenkijoje būdingi bruožai. Šio preliminarinio tyrimo straipsnio tikslai yra:

  1. ištirti tipinį požiūrį į mokymą, apibūdinant mokymo tikslą, pobūdį bei kaštus,
  2. planavimo ir mokymo kompanijose identifikuoti politikos taikymo procedūras,
  3. identifikuoti pagrindines požiūrio į mokymą Lenkijos kompanijose pokyčio tendencijas.

Analizuojant skirtingus požiūrius į mokymą, buvo pritaikytas keturių tipų bendrojo mokymo modelis: tradicinis, formos suteikimo, neformalusis ir inovacinis. Siekiant ištirti mokymo rinką ir bendrojo mokymo politikas, buvo panaudoti įvairių Lenkijoje atliktų tyrimų bei autoriaus 2001–2003 metais 37 Lenkijos įmonėse atlikto anketinio tyrimo rezultatai.

Straipsnyje pristatomos dvi tendencijos. Pirmoji yra įprasta – mokymosi organizacijoje įvertinimo. Antroji tendencija parodo didėjančią vidinio mokymosi, kuris yra labiau susijęs su kompanijos specifiniais poreikiais, atsižvelgiant į skirtingas mokymo efektyvumo įvertinimo pastangas, svarbą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žmonių išteklių vystymas, darbuotojų mokymai, besimokanti organizacija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict