ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO PRAKTIKOS VAIDMUO GAMYBOS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ VEIKLOS REZULTATAMS SAUDO ARABIJOJE. DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS TARPININKAVIMO VAIDMUO
Muhammad Awais Bhatti, Mohammad Alnehabi

SANTRAUKA:. . Darbuotojų motyvacija ir darbo rezultatai yra svarbiausi sėkmingos organizacijos elementai, kurie pasiekiami pasitelkus efektyvią žmogiškųjų išteklių valdymo praktiką. Šiame straipsnyje tiriamos žmogiškųjų išteklių valdymo praktikos: rezultatų vertinimas, mokymas ir tobulėjimas, atlygis ir paskata, poveikis gamybos įmonių darbuotojų veiklos rezultatams Saudo Arabijoje. Tyrimo metu taip pat naudotas PLS-SEM modeliavimas pasitelkiant SmartPLS, kad būtų patikrintas elementų ir kintamųjų patikimumas ir ryšys tarp kintamųjų. Išvados parodė, kad veiklos rezultatų vertinimas, mokymas ir tobulėjimas, atlygis ir paskata teigiamai susijusios su gamybos įmonių darbuotojų veiklos rezultatais Saudo Arabijoje. Šis tyrimas padeda politikos formuotojams kurti politiką, susijusią su darbuotojų veiklos rezultatų gerinimu pasitelkiant efektyvią žmogiškųjų išteklių praktiką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: veiklos rezultatų vertinimas, mokymas ir tobulėjimas, atlygis ir paskata, darbuotojų veiklos rezultatai, darbuotojų motyvacija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict