ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

VYRIAUSYBĖS SUBSIDIJOS, APLINKOSAUGOS REGLAMENTAVIMAS IR ŽALIOJI, MAŽAI ANGLIES DIOKSIDO IŠSKIRIANČIŲ ĮMONIŲ ŽIEDINĖ GAMYBA
Zhichen Lyu, Dayong Liu

SANTRAUKA:. . Įmones kaip ekonominės sistemos mikrogamybos subjektą gamybos ir veiklos procese veikia įvairūs faktoriai. Modernizuoto ekologinio aplinkosaugos valdymo problema, kurią reikia skubiai spręsti, glūdi įmonių skatinime vykdyti žaliąją mažai anglies dioksido išskiriančią žiedinę gamybą. Tirti pagrindiniai veiksniai, kurie nulemia įmonių žaliąją, mažai anglies dioksido išskiriančią gamybą. Empiriškai analizuotas vyriausybės subsidijų ir aplinkosaugos reglamentavimo poveikio žaliajai, mažai anglies dioksido išskiriančių įmonių žiedinei gamybai mikrolygiu veiksmų mechanizmas remiantis įmonių, įtrauktų į Šanchajaus ir Šendženo vietinių akcijų biržų apie įmones, kurios 2010-2019 m. priskirtos itin taršiai pramonei, sąrašus. Išvada teoriškai ir praktiškai yra itin reikšminga Kinijai ir kitoms besivystančioms šalims tobulinant ekonominę sistemą, kuriai būdinga žalioji, mažai anglies dioksido išskirianti žiedinė plėtra, mikrolygiu siekiant anglies dioksido piko (angl. carbon peak) ir anglies dioksido neutralumo.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žalioji, mažai anglies dioksido išskirianti žiedinė gamyba, skatinamasis apribojimas, vyriausybės subsidijos, aplinkosaugos reglamentavimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict