ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ ĮMONIŲ FINANSINIAMS REZULTATAMS ES ŠALYSE, TYRIMAS PAGAL SEKTORIUS
Nicoleta Barbuta-Misu, Vasile Dinu, Mara Madaleno, Florina Oana Virlanuta, Otilia Rica Man, Cristina Elena Badiu (Cazacu)

SANTRAUKA:. . Šiame straipsnyje tiriama, kaip tam tikri finansiniai veiksniai ir krizės veikia įmonių finansinius rezultatus, išreikštus turto grąžos ir nuosavo kapitalo grąžos rodikliais. Buvo naudojami dešimties metų laikotarpio didelių įmonių, veikiančių septyniuose skirtinguose sektoriuose, išskyrus finansų sektorių, duomenys. Naudojant panelinius apskaičiavimus, įtraukiant finansų krizės laikotarpį ir jį atmetus, buvo vertinama, kaip šie veiksniai veikia įmonių finansinius rezultatus skirtinguose ES 28 šalių sektoriuose. Rezultatai patvirtino ankstesnėje literatūroje nustatytą tam tikrų veiksnių įtaką finansiniams rezultatams kai kuriuose veiklos sektoriuose; be to, šiame darbe pateikti nauji atradimai, nes tiriamos didelės Europos įmonės, veikiančios analizuojamuose sektoriuose. Gauti rezultatai gali būti naudingi investuotojams, vadovams ir mokslininkams, nes žinios apie kintamuosius, veiksnius ir tarpusavio įtaką sektoriuose leidžia geriau prognozuoti ir parengti geresnes trumpalaikes ir vidutinės trukmės strategijas kiekviename veiklos sektoriuje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansiniai rezultatai, sektorinė analizė, įsiskolinimo laipsnis, likvidumas, mokumas, turto apyvartumas, pasiskolinto kapitalo grąžinimas, darbo našumas, krizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict