ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

TVARAUS VARTOJIMO ELGSENOS UŽTIKRINIMAS ĮSITRAUKIANT Į ŽIEDINĘ EKONOMIKĄ
Viktor Koval, Inesa Mikhno, Rima Tamosiuniene, Halyna Kryshtal, Yevheniia Kovalenko-Marchenkova, Huazhi Gui

SANTRAUKA:. . Straipsnyje nagrinėjama problema, susijusi su visuomenės paklausos, kuri padidintų žiedinės ekonomikos diegimo mastą, koregavimu, taip pat analizuojami visuomenės paklausos pokyčius lemiantys veiksniai ir nustatoma visuomenės poreikių keitimo kaina skirtingoms gyventojų grupėms. Matematinė visuomeninės naudos funkcija įgyvendinant žiedinę ekonomiką keičia vartotojų pasitenkinimą lemiančius veiksnius ir mažina riziką ekosistemai bei vartotojų sveikatai. Taikant sisteminį požiūrį ir subalansavus aplinkai nekenksmingų produktų rinką, analizuojami pagrindiniai aplinkai pavojingi produktai ir jų alternatyvos, galinčios pakoreguoti visuomenės paklausą ir pakeisti vartotojų įpročius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žalioji ekonomika, suvartojimas, žiedinės ekonomikos vartotojai, suvartojimo ekonomika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict